Museomix is een culturele en technologische driedaagse marathon die een diverse groep mensen samenbrengt om te brainstormen en ideeën om te zetten naar prototypes. Met één doel: het museum van de toekomst ontwerpen!

Het Museum van de Toekomst

Museomix is een open
& verbindend laboratorium.
In een strijd tegen de tijd, bundelen de deelnemers al hun creativiteit en gaan samen de uitdaging aan:
het museum interactiever maken aan de hand van gewaagde en innovatieve ideeën

Mensen maken Musea

Museomix is een manier om musea uit te dagen en ze te doen kiezen voor betrokkenheid van hun bezoekers. De bezoekers worden actoren, ze eigenen zich de museumruimte toe, stellen de collectie in vraag en dragen bij aan inhoud van het museum door nieuwe vormen van publieksbemiddeling uit te werken

Nieuwe technologieën

Museomix is een schatkist voor musea. Gedurende drie dagen krijgen de deelnemers alle denkbare middelen, zoals 3D printers, lasercutters, touchscreens en andere nieuwe technologieën, ter beschikking om te testen hoe deze middelen kunnen bijdragen tot een culturele bemiddeling

Open wereldwijde community

De museomix gemeenschap bestaat enkel uit een team van internationale vrijwilligers, die experimenteren en nieuwe ideeën vormen door uitwisselingen en samenwerkingen over de landsgrenzen heen. De prototypes die ontwikkeld worden tijdens Museomix worden publiek toegankelijk gemaakt in de sfeer van de maker-cultuur